Europas främsta strategi- och managementkonsultfirma inom den finansiella sektorn

 

zeb är din partner för förändring. Vårt mål är att inspirera till framtidsorienterade beslut och skapa långsiktiga värden för våra kunder. Vi stöttar dig från tanke till handling genom att utveckla strategier, omvandla dem till operationella mål och genomdriva implementering.

Vi tillhandahåller tjänster till alla typer av företag inom den finansiella sektorn, från stora universalbanker och försäkringsbolag till värdepappersbolag och kapitalförvaltare samt betaltjänstleverantörer och FinTechs.

Genom att kombinera traditionell managementkonsult-verksamhet med rådgivningstjänster och outsourcing inom compliance, riskhantering och finansiell rätt, har vi skapat ett tjänsteutbud som är unikt för den nordiska marknaden.

VÅR HISTORIA

zeb grundades 1992 i den tyska universitetsstaden Münster med målet att erbjuda konsulttjänster till den växande europeiska banksektorn. Verksamheten expanderade och 1997 öppnades de första internationella kontoren i Zürich och Wien. Tio år efter grundandet var vi över 250 verksamma konsulter, med flera kontor över hela Tyskland.

2012 firade vi vårt 20-årsjubileum och samma år förvärvades den svenska konsult-firman Crescore. Det var i samband med expansionen till norden som vi utvidgade tjänsteutbudet till att även inkludera compliance, riskhantering, internrevision och finansiell rätt både i form av rådgivningstjänster och outsourcing.

Idag är vi över 1000 medarbetare och har stärkt vår position som Europas största strategi- och managementkonsult-firma specialiserad inom den finansiella sektorn.

UNIKA EGENSKAPER

Lokala & internationella 

Vår långvariga närvaro i norden har gett oss en djupgående förståelse för det regulatoriska landskapet och de specifika förutsättningarna som råder på de lokala marknaderna. Genom att utnyttja vårt starka internationella nätverk har vi möjlighet att bevaka och analysera den regulatoriska utvecklingen i Europa, samtidigt som vi kan tillhandahålla den lokala expertisen som krävs för varje enskilt uppdrag.

Entreprenöriella

Vår nordiska kundbas inkluderar ett flertal små och medelstora företag, varav många har samarbetat med oss sedan tidigt i uppstartsprocessen. Vi förstår de utmaningar som nya aktörer i den finansiella sektorn ställs inför och har lärt oss vara kreativa och anpassa våra lösningar till varje unik situation och kund.

360 graders konsulter

Den omfattande kunskapen hos våra konsulter innebär att vi kan stötta våra kunder i alla utvecklingsstadier. Vi analyserar den aktuella marknadsutvecklingen, upprättar lämpliga strategier och genomför de verksamhetsförändringar som krävs för att uppfylla de strategiska målen.

Finansmarknaden växer och vi hänger med

Den finansiella marknaden är ett globalt och välintegrerat system. Finansiella aktörer verkar i en internationell miljö och bedriver sin verksamhet över landsgränserna. För att kunna stötta våra kunder på ett effektivt sätt har vi etablerat ett flertal kontor i hela Europa och kan sätta ihop ett internationellt team för att hantera alla tänkbara utmaningar.

VÅR EXPERTIS

Våra konsulter utgör hörnstenarna i vår framgång. Vi kombinerar expertis och entusiasm för att leverera utmärkta resultat för våra kunder, samtidigt som vi har kul.

ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm